MANS FUTURO 2016

Poderán ser participantes na convocatoria dos premios o alumnado dos Conservatorios Superiores da Coruña e Vigo que cumpra o requisito de ter acadado a cualificación de sobresaínte ou matrícula de honra no traballo de fin de estudos na especialidade de interpretación no ano académico 2015/2016.

CONSULTAR EDICIONES ANTERIORES