Mans Futuro 2018, en marcha!

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Paideia Galiza, titular do Estudio de Gravación Audiovisual – Estudios Mans, promoven os XIII Premios á Excelencia Musical Mans Futuro 2018.
Estes premios teñen como obxectivo o recoñecemento do esforzo e a posta en valor dos méritos dos artistas noveis galegos/as que veñen de rematar os estudos de música nos Conservatorios Superiores de música da Comunidade Autónoma de Galicia, servindo como proxección destes traballos recollendo o seu traballo coa gravación e promoción dun traballo discográfico. Poderán participar na convocatoria os alumnos dos dous conservatorios superiores de música de Galicia que tiveran acadao a cualificación de sobresaínte ou matrícula de honra no traballo fin de estudos na especialidade de interpretación no ano académico 2017/2018 ou no ano anterior.

CLICK AQUÍ PARA MÁS INFO Y BASES